zona mierova1

Zóna Mierová – Architektonická súťaž

Čo, prečo?

Podarilo sa nám presadiť myšlienku poctivej architektonickej súťaže. Okrem významnej finančnej pomoci, sme mohli vďaka perfektnej spolupráci s mestom, spolu vytvoriť dovtedy nevídane úspešné získanie názorov občanov, zostaviť špičkovú porotu a vytvoriť poctivé zadanie. Porota zložená z jedných z najlepších slovenských architektov vybrala víťazný návrh od renomovaných architektov, ktorí napríklad pracujú na najvýznamnejších zlepšeniach hlavného mesta.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Veronike Benianovej (vtedy zastupujúca vedúca stavebného úradu) a primátorovi mesta Pharmdr. Leopoldovi Barszczovi, za zvolenie tohto profesionálneho prístupu k veľmi dôležitej časti nášho mesta. Takisto za poctivú a neúnavnú prácu pri naplnení cieľa, ktorý si mesto dalo prvý krát v jeho modernej histórii.

Viac informácíi a návrhov TU.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email