BehavScreen Shot 2018-07-30 at 16.10.36

Streetart / vandal ilustrácie / behaviorálne značky

Čo, prečo?

Pre rozosmiatie, zmenu nálady, poukázanie na problém alebo skrytú “krásu”. Na motivovanie napr. k odhadzovaniu odpadkov do košov, či zbieraniu exkrementov po psoch. Pre širší pohľad na kreativitu a umenie.

 

Samozrejme neničiť udržiavané objekty 😉

 

Spolupracovať s mestom a napr. pred premaľovaním priechodov pre chodcov technickými službami, ich na týždeň doilustrovať.

 
Viac na:
 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email