potok 2019-05-20 at 14.50.24

Sprístupniť potok – potok ako súčasť verejného priestoru

Aktuálne:

Od Pavlech architekti sme obstarali štúdiu jednoduchších lávok a sprístupnenia koryta potoka. V dalšej študií sme nezabudli na naše obrovské lávky a zrejme najfotografovanejší pohľad na potok.

Návrh lávok bol víťazmi zóny Mierová vyhodnotený ako najvhodnejší a bol odovzdaný mestu.

Čo, prečo?

Čo by iné mesta dali za potok pri pešej zóne, za potok pri rozsiahlych plochách zelene. Za to spojenie, ktoré priam láka na vytvorenie multifunkčnej oddychovej zóny. 

Začalo to nápadmi – umiestniť lavičku na schody potoka, pri poliklinike spraviť menej prudký svah a terasku, ktorá by umožnila priblížiť sa k potoku, až po odstránenie škaredých zábradlí. 

Komplikovaný projekt, na prvý pohľad zahrávajúci sa s bezpečnosťou a veľkou byrokraciou, stretlo šťastie. Primátorka mesta pred nás pokladá papiere s podobnou ideou, ktorá u nej už dlhšie zreje. V tú chvíľu ani nevie ako nás potešila 😉

Inšpirácie nižšie:

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email