Screen Shot 2018-08-14 at 15.57.37

Pozorovateľňa prírody

Čo, prečo?

Vedeli ste, že tu máme aj prírodné ochranné pásma skoro najvyššej kategórie?  Aj s unikátnou faunou a flórou?

Cieľom takejto pozorovatelňe je sprístupniť pohľad na tieto krásy prírody širšej skupine ľudí. Umožniť na mieste pozorovateľňe stráviť komfortnejšie viac času a intenzívne si vychutnať kľud a pestrosť tohto miesta. To všetko aj v menej priaznivom počasí, s kľudom aj napr. pri čítaní knihy. Veríme, že tak vyvoláme záujem o ešte väčšiu ochranu týchto miest a zachovávanie ich unikátneho charakteru.

https://reality.etrend.sk/realitny-biznis/nova-pozorovatelna-vtactva-na-hrusovskej-zdrzi.html

https://www.archinfo.sk/diela/architektura/duna-pozorovatelna-vtactva-pri-obci-kalinkovo.html

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email