UWO

Okrášlovacio-úžitkové objekty ako UWO

Čo, prečo?

Na zaujímavé miesta umiestniť objekty, ktoré podporujú atraktivitu lokality a ideálne sú využiteľné kreatívnym vopred jednoznačne nedefinovaným spôsobom.

Príklady lokalít:
Kosa na dubniku
Kopec nad Kóreou
V parku pri poliklinike
 
Viac na:
 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email