picus

Inštalácie umenia – umelci aj aktuálne spoločenské témy

Čo, prečo?

Občasne realizujeme exteriérové a interiérové expozície. Hľadáme a pretvárame verejné priestory na miesta, ktoré umožňujú zaujať, ohúriť a osloviť. Ktoré umožňujú prinášať zážitok, aký si občan v 21. storočí zaslúži.

Prinášame, od tvorby zaujímavých autorov, cez osvetu o historických udalostiach, až po rozpútanie debaty nad celospoločenskými témami.

Od pomenovávania zla, agresií, dogiem a predpojatostí, cez vyzdvihnutie krás a cností. 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email