Screenshot 2022-10-18 at 20.27.53

Chodníky pre peších a cyklistov

Aktuálne:
Vypracovaný projekt na prvú etapu čaká na schválenie Slovenského pozemkového fondu

Čo, prečo?

Bezpečne po krásach nášho kraja, prepojiť všetky mestské časti a nezruinovať pritom rozpočet mesta. Tak znelo ambiciózne zadanie, ktoré sme si dali.

Nekonečné vyhľadávanie starých ciest, ktoré sú v majetku Slovenského pozemkového fondu, a teda mesto ich môže získať. To bola práca, ktorou náš člen Peter Škriečka strávil nejeden večer.

Prešli sme všetkými možnými kombináciami a vytvorili najzaujímavejšie okruhy a spojnice s mestskými časťami. Nasledovala požiadavka na zapracovanie do územného plánu, ktorý by už tieto cesty, po jeho schválení mal obsahovať.

Dostali sme splnomocnenie od mesta na začatie krokov pre získavanie týchto pozemkov do vlastníctva mesta a začala sa stará, už známa cesta. Projektanti, úrady, dopĺňanie dokumentov a teraz už čakáme, len na vyjadrenie z SPF. Potom môžeme vyskúšať spraviť prvú etapu.

Veríme, že na konci toho budú bezpečné bežecké, cykloturistické cesty, ktoré zvýšia atraktivitu mesta aj pre turistov, aj pre domácich. Je to len jedna skladačka z celku, ktorý spraví mesto atraktívnejším a pritiahne „cezpoľných“ a tým umožní službám a prevádzkam v našom meste vznikať a ľahšie žiť.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email