Screenshot 2022-10-17 at 12.46.10

Budova Matras

Aktuálne:


Z vonku máločo postrehnúť. Pri tak veľkom rozsahu prác, ideme od najdôležitejšieho.  Dali sme profesionálne opraviť havarijnú statickú poruchu, vypracovať nový statický posudok.

Obili nesúdržné omietky, ktoré dostali biely náter. Postupne na brigádach sme opravili niektoré okná a vyčistili interiér. Pribudli dvere, hrubá stavba sociálnych zariadení. V dnešných dňoch osádzame nové drevené oblúkové okná zo strany nádvoria.

Čo, prečo?

Viacerí si priali, aby spadla. Našťastie v počiatkoch mesto a aj neskorší majitelia túto pamiatku zo 17. storočia zastabilizovali.
MILIÓN eur za rekonštrukciu už ale bolo nereálnych.

Odhodlanie, dlhé týždne úvah, skúmaní projektov a rokovaní dospeli k záveru. Toto bude bolieť, ale malo by to za to stáť.

Po konzultáciách s pamiatkarmi, stavebným úradom a potrebnými odborníkmi sa nám v roku 2020 podarilo opraviť staticky narušené časti budovy, poopravovať vnútorné steny a prinavrátiť priechodziemu vchodu charakter, ktorý si zaslúži. Tým sme spravili prvé kroky k cieľu sprístupniť priechod budovou verejnosti a ukázať aspoň časť z historického čara tejto budovy.

K ďalším krokom je ešte dlhá cesta, ale radi by sme budovu postupne sprístupňovali pre organizácie a podujatia, ktoré by svojou aktivitou udržali budovu pri živote tak, aby už nikdy nezačala chradnúť, ale práve naopak – napredovala a prinášala občanom čo najviac úžitku.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email