Okrašľovací
Spolok

Naše poslanie

Meníme Starú Turú na miesto, kde je radosť žiť, na miesto, na ktoré sme pyšní. 

Či už hľadáš oddych, šport, históriu alebo kultúru. Či si občan, alebo návštevník. Chceme, aby si sa v Našom meste nenudil a cítil príjemne.

Sme združenie priateľov mesta Stará Turá, ktorí sa rozhodli prispieť k formovaniu spoločnej identity obyvateľov mesta. Sme združenie spoluúčasti, kde vlastnou akcieschopnosťou chceme zachovávať historickú pamäť, hlásiť sa k pradávnej idei krásy, tvoriť, inšpirovať, ale i provokovať, keď treba. 

Vždy však s úctou a ohľaduplnosťou, rešpektujúc dôstojnosť a slobodu iných.

Projekty

Aktuálne
Rozpracovávame

Čo a kde?

Sprievodca

Kultúra
Oddych
História
Výhľad
Šport
Oobnosti

Napísali o nás

Alebo je to inak? Anton Vydra z .týždňa, ktorému som dal prvú verziu textu prečítať, mi napísal: „Konšpirátori a klamári namiesto rozvírenia stojatých vôd narobili mútne močiare, v ktorých sa už nijaký plavec nedokáže orientovať. A zdá sa mi, že toto je dnes nie bitie na poplach, ale celkom normálna, pokojná úloha demokratov: čistiť svoj verejný priestor od zabahnenosti (tak ako to robia napríklad dobrovoľníci kdesi v Starej Turej, kde čistia starý, zabudnutý židovský cintorín – bez veľkých rečí, skrátka, dávajú to do poriadku a dúfajú, že to nakoniec ocenia aj ostatní). Asi tak.“

FEDOR GÁL

Partneri

Členovia

PETER PECHO

Peter Škriečka

Lívia Boorová

LUCIA TOMAN

GABRIELA HUČKOVÁ

Marián lesanský

Eva Tomisová

Pavol Trúsik

vladimír blaško